Επιτυχημένη συναλλαγή

Η συναλλαγή σας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Σας ευχαριστούμε!